Technieken


Standen (dachi)

Heisoku dachi: Voeten gesloten, natuurlijke parallelle stand
Shizentai of Heiko dachi: Voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi: Hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90 graden
Hachiji dachi: Voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
Kiba dachi: Paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi: Voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)
Kokutsu dachi: Achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi: Gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten), gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)

Afweertechnieken (uke waza)

Jodan uke: Opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
Soto uke: Afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam
Uchi uke: Afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam
Gedan barai: Lage afweer
Shuto uke: Afweer met meskant van open hand
Morote uke: Afweer met twee armen,1 arm ondersteunt de ander
Kakiwake uke: Dubbele openende afweer (wigblok)

Stoottechnieken (tsuki waza)

Oi tsuki: Vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor
Gyaku tsuki: Tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot
Kizame tsuki: Reikende vuiststoot met voorste arm, heupen draaien half weg
Nukite: Steekstoot met speerhand

Trap- en stamptechnieken (geri waza)

Mae geri: Voorwaartse trap met bal van de voet
Mawashi geri: Cirkelende trap met bal van de voet (soms wreef)
Yoko geri keage: Zijwaartse stijgende trap met meskant van de voet
Yoko geri kekomi: Zijwaartse stampende trap met meskant van de voet
Ushiro geri: Achterwaartse stampende trap met hiel (recht naar achteren)
Fumikomi: Naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet
Kin geri: Mae geri met de wreef naar het kruis
Hiza geri: Voorwaartse trap met de knie

Slagtechnieken (uchi waza)

Shuto uchi: Slag met de meskant van de hand
Uraken uchi: Slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)
Tettsui uchi: Slag met hamervuist (pinkzijde)