Locatie Schiedam

Gymzaal basisschool Kaleidoscoop, hoek Kepplerstraat/Marconiweg